button_register_left.png
kv_04a.jpg
arrow.png

專業團隊 - 中醫

Be Health友康痛症治療中心的中醫皆為本港註冊中醫師,提供專業中醫診症、配藥及其他治療服務。

dr_c01.png

伍海強醫師

​註冊中醫師

button_more.png
dr_c02.png

陳洋醫師

​註冊中醫師

button_more.png
dr_c03.png

張家俊醫師

​註冊中醫師

button_more.png
dr_c07.png

黃樂天醫師

​註冊中醫師

button_more.png
form_greenbar.png

​個人醫療諮詢服務

form_bg.png
form_photo01.png
arrow&v
arrow&v

感謝您提交以上資訊!我們有專人會儘快聯絡為你預約及解答查詢!!