button_register_left.png
kv_04b.jpg
arrow.png

​專業團隊 - 脊骨神經科醫生

Be Health友康痛症治療中心的脊骨神經科醫生,提供專業脊醫診症、手法治療及其他治療服務,為病人改善痛症。

dr_s01.png

黃施博醫生

脊骨神經科醫生
註冊中醫師

button_more.png
dr_s02.png

曲德漢醫生

脊骨神經科醫生

button_more.png
dr_s03.png

胡卓楠醫生

脊骨神經科醫生

button_more.png
dr_s04.png

Dr. KwonYoung Son

脊骨神經科醫生

button_more.png
form_greenbar.png

​個人醫療諮詢服務

form_bg.png
form_photo01.png
arrow&v
arrow&v

感謝您提交以上資訊!我們有專人會儘快聯絡為你預約及解答查詢!!