To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

物理治療服務範圍

常見物理治療痛症:

 • 足底筋膜炎

 • 腳踝扭傷

 • 阿基里氏肌腱炎

 • 跑步膝

 • 膝關節扭傷

 • 膝關節骨關節炎/退化性關節炎

 • 椎間盤突出

 • 坐骨神經痛

 • 腰背痛

 • 肩關節夾擠綜合症

 • 五十肩/肩周炎/冰凍肩

 • 肩頸痛

 • 網球肘

 • 高爾夫球肘

 • 腕管綜合症

 • 手腕扭傷

 • 拇指腱鞘炎 (媽媽手)

 • 彈弓手

 • 手指扭傷 (篤魚蛋)

物理治療服務

 • 痛症治療

 • 運動創傷康復

 • 手法治療

 • 針灸

 • 聚焦式衝擊波

 • 牽引治療

 • 干擾波/中頻電療

 • 超聲波治療

 • 經皮神經電刺激

 • 神經肌肉電刺激

 • 全身震動訓練儀